Voorkomen is beter dan genezen

 

Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt de huurprijs vaak goed uit onderhandeld.
De servicekosten, meestal in de vorm van een vast voorschotbedrag met jaarlijkse verrekening, worden daarentegen vaak vergeten. Toch kan dit bedrag enorm oplopen, de servicekosten bedragen circa 20 tot 40% van de totale huisvestingslasten en worden huurders regelmatig verrast met hoge naheffingen die niet voorzien zijn.

Naast het feit dat veel servicekostenafrekeningen te hoog zijn, wordt bij het aangaan van huurovereenkomsten vaak een voorschotbedrag overeengekomen dat simpelweg te laag is voor het pakket aan leveringen en diensten dat wordt geleverd. Op die manier ogen huisvestingslasten gunstiger en wordt een gebouw als huisvestingsoptie aantrekkelijker. Hoewel realistische servicekosten vervolgens hoger blijken blijven oude voorschotbedragen veelal gehandhaafd, met jaarlijks terugkerende naheffingen als gevolg. Wees derhalve kritisch op de hoogte van servicekostenvoorschotten en stel deze bij indien nodig.
Servicekosten Research Groep adviseert u graag bij de beoordeling van uw voorschotbedrag en servicekostenpakket voordat u een overeenkomst of een verlenging aangaat. Zo heeft u op voorhand grip op uw servicekosten en wordt u achteraf niet onaangenaam verrast door hoge onvoorziene kosten.

Maak een vrijblijvende afspraak

SRG Advisering omvat:

 • Advisering aangaande opzet en inrichting van de servicekostenadministratie
 • Mediation bij servicekostengeschillen
 • Beoordeling van reeds opgestelde concept afrekeningen
 • Verstrekking van kengetallen uit de database
 • OZB bezwaar procedure uitvoeren
 • Beoordeling van het servicekostenpakket bij aanhuur procedures of bij verlenging van een bestaande huurovereenkomst

Onze diensten

Servicekostenbeheer

 • Totale ontzorging aangaande de servicekosten van uw vastgoedportefeuille
 • Jaarlijkse controle van ontvangen servicekostenafrekeningen
 • 100% accuraat beeld op de servicekosten in het online dataplatvorm
 • Maximale grip op uw historische én toekomstige servicekosten
Lees meer

Servicekosten review

 • Zekerheid aangaande juistheid en marktconformiteit van de doorbelaste servicekosten
 • In 90% van de gevallen een aantrekkelijk financieel resultaat
 • Tijdsbesparing voor u
 • Verbeterde transparantie
 • Maximale grip op uw historische én toekomstige servicekosten
Lees meer

Opstellen servicekosten afrekeningen

 • SRG beschikt over specialistische kennis aangaande servicekosten
 • Tijdige verrekening van uw servicekosten
 • 100% transparantie richting huurders
 • Verbetering huurrelatie
 • Tijdsbesparing en ontzorging
 • Jaarlijks opstellen afrekeningen verhuurlocaties
Lees meer

Advisering

 • Aangaande opzet en inrichting servicekostenadministratie
 • Mediation bij servicekostengeschillen
 • Beoordeling reeds opgestelde concept afrekeningen
 • Beoordeling van het servicekosten pakket bij het aanhuurproces
 • Verstrekking van kengetallen uit het SRG dataplatform
Lees meer