Hoge servicekosten kunnen voor veel onbegrip en frustratie zorgen

 

Maar nog belangrijker, kloppen uw servicekostenafrekeningen wel? Weet u voor welke servicekosten u als huurder nu precies moet betalen? Uit onderzoek blijkt dat 90% van de servicekostenafrekeningen voor zakelijke huurders fouten bevatten waardoor u als huurder structureel teveel betaalt.

Als huurder ontvangt u servicekosten afrekeningen die veelal weinig transparant zijn. In de meeste gevallen ontbreekt het huurders aan specifieke (markt)kennis waardoor het bijna onmogelijk is om de servicekostenafrekening op juistheid te beoordelen.

Bij beoordeling van de ontvangen servicekostenafrekening blijft u als huurder zitten met vragen zoals;

 • Waar moet ik als huurder nu precies voor betalen?
 • Worden er geen eigenaarslasten in de afrekening opgenomen?
 • Zijn de afgesloten contracten met toeleveranciers marktconform?
 • Zijn de gehanteerde verdeelsleutels correct?
 • Zijn alle in rekening gebrachte diensten daadwerkelijk uitgevoerd?

Het SRG-team heeft gezamenlijk ruim 50 jaar ervaring op elk aspect dat met servicekosten te maken heeft. Deze expertise garandeert u dat alle fouten uit het recente verleden (tot wel 5 jaren) worden hersteld. Teveel betaalde bedragen worden door SRG voor u teruggevorderd. U kunt er na onze controle gerust op zijn dat U een correct bedrag aan servicekosten heeft betaald en besparingen richting de toekomst zijn geïdentificeerd.

SRG voert een totaalcontrole uit op de door u ontvangen servicekostenafrekeningen, waarbij met name de volgende drie disciplines van belang zijn:

Maak een vrijblijvende afspraak

Juridische Analyse

De huurovereenkomst met bijbehorende (ROZ) Algemene Bepalingen vormt de grondslag voor de doorbelasting van de servicekosten. Naast de (al dan niet duidelijke) demarcatie tussen huurders- en verhuurders-lasten in deze stukken worden doorbelastingen door de in huis aanwezige jurist van SRG getoetst aan wetgeving en de uitgebreide jurisprudentie op dit gebied. Het SRG-team beschikt over een eigen jurist en biedt daarmee duidelijkheid in discussies.

Financiële Analyse

Een huurder heeft recht op inzage in facturen en contracten die ten grondslag liggen aan doorbelaste servicekosten. Controle van deze facturen is essentieel om geldstromen inzichtelijk te maken. In deze facturen signaleren wij vaak verkeerde verdeelsleutels, dubbele facturen, onterecht doorbelaste btw, onterechte kosten, discrepanties tussen werkbonnen en facturen etcetera. Daarnaast benchmarken wij de kosten ten opzichte van marktgemiddelden. Afwijkingen van onze benchmark indiceren dat het gebouw bouwkundig of installatietechnisch niet klopt. Hier ligt het raakvlak met de technische analyse die SRG uitvoert.

Technische Onderzoek

De doorbelasting van servicekosten is helaas niet altijd een zwart-wit discussie. Bijvoorbeeld: kosten voor onderhoud van installaties zijn veelal door te belasten aan huurder middels servicekosten, terwijl verhuurder de kosten voor vervanging van installaties draagt. Kosten voor de huurder lopen op wanneer verhuurder een installatie niet goed onderhoudt of vervangt. Deze nalatigheid van verhuurder leidt tot onnodig zware doorbelastingen voor huurder. Om deze discussies juist te kunnen voeren is een gedegen technisch inzicht in een gebouw en haar installaties een vereiste. De kennis van onze technisch specialist vormt daarmee de basis voor een goede servicekostenanalyse.

SRG Servicekosten review omvat:

 • SRG analyseert uw servicekostenafrekeningen tot wel 5 jaar in het verleden
 • Vergelijking van de servicekostenafrekeningen tussen
  jaren
 • Vergelijking tussen kostencategorieën
 • Vergelijking met de SRG database
 • Toetsing op marktconformiteit
 • Toetsing op overeengekomen afspraken in de huuroverenkomst
 • Aan de hand van de controlebevindingen stelt SRG een analyserapport op welke gezamenlijk wordt besproken
 • Indien er onterechte bedragen zijn doorbelast dan gaat SRG met verhuurder in gesprek om deze te laten retourneren. Tevens worden   kostenbesparingen richting de toekomst besproken

SRG Servicekosten review omvat:

 • Verbeterde transparantie
 • In 90% van de gevallen een aantrekkelijk financieel resultaat
 • Zekerheid aangaande juistheid en marktconformiteit van de doorbelaste servicekosten
 • Maximale grip op uw historische én toekomstige servicekosten
 • Tijdsbesparing voor u

Onze diensten

Servicekostenbeheer

 • Totale ontzorging aangaande de servicekosten van uw vastgoedportefeuille
 • Jaarlijkse controle van ontvangen servicekostenafrekeningen
 • 100% accuraat beeld op de servicekosten in het online dataplatvorm
 • Maximale grip op uw historische én toekomstige servicekosten
Lees meer

Servicekosten review

 • Zekerheid aangaande juistheid en marktconformiteit van de doorbelaste servicekosten
 • In 90% van de gevallen een aantrekkelijk financieel resultaat
 • Tijdsbesparing voor u
 • Verbeterde transparantie
 • Maximale grip op uw historische én toekomstige servicekosten
Lees meer

Opstellen servicekosten afrekeningen

 • SRG beschikt over specialistische kennis aangaande servicekosten
 • Tijdige verrekening van uw servicekosten
 • 100% transparantie richting huurders
 • Verbetering huurrelatie
 • Tijdsbesparing en ontzorging
 • Jaarlijks opstellen afrekeningen verhuurlocaties
Lees meer

Advisering

 • Aangaande opzet en inrichting servicekostenadministratie
 • Mediation bij servicekostengeschillen
 • Beoordeling reeds opgestelde concept afrekeningen
 • Beoordeling van het servicekosten pakket bij het aanhuurproces
 • Verstrekking van kengetallen uit het SRG dataplatform
Lees meer