Totale ontzorging aangaande de servicekosten van uw vastgoedportefeuille

 

Nadat SRG uw historische servicekosten heeft geanalyseerd en u ervan verzekerd bent in het recente verleden het juiste bedrag te hebben betaald, is het plezierig te weten dat SRG u ook in de toekomst kan verzekeren van 100% correcte servicekostenafrekeningen. Tegen een laag én vast tarief analyseert SRG ook de servicekostenafrekeningen die in de toekomst van uw verhuurder worden ontvangen. Constateert SRG onjuistheden in deze afrekening(en) dan neemt SRG contact op met verhuurder om tot een juiste afrekening te komen. Zo houdt u continue grip op de hoogte en de ontwikkeling van uw servicekosten.

Maak een vrijblijvende afspraak

SRG Totaal servicekostenbeheer omvat:

 • Jaarlijkse review van ontvangen servicekostenafrekeningen van huurlocaties op portefeuille en gebouwniveau
 • Vergelijking tussen jaren
 • Vergelijking tussen kostencategorieën
 • Vergelijking met de SRG database
 • Online inzicht in eigen klantportaal
 • Jaarlijkse controle op de WOZ waarde (voor eigenaar en gebruiker)
 • Jaarlijks energiemanagement (beoordeling gecontracteerde vermogens met netbeheerder gebruik tussenmeters etc.)
 • Jaarlijks contractmanagement
 • Jaarlijks monitoring van de het voorschot servicekosten per locatie

Voordelen van SRG Totaal servicekostenbeheer:

 • Besparing van tijd en capaciteit
 • Accurate kennis en deskundig advies
 • 100% accuraat en actueel beeld op de servicekosten in uw portefeuille
 • Verzekerd van marktconformiteit servicekosten
 • Verzekerd van tijdige verrekening servicekosten
 • Verzekerd van een juiste doorbelasting

Onze diensten

Servicekostenbeheer

 • Totale ontzorging aangaande de servicekosten van uw vastgoedportefeuille
 • Jaarlijkse controle van ontvangen servicekostenafrekeningen
 • 100% accuraat beeld op de servicekosten in het online dataplatvorm
 • Maximale grip op uw historische én toekomstige servicekosten
Lees meer

Servicekosten review

 • Zekerheid aangaande juistheid en marktconformiteit van de doorbelaste servicekosten
 • In 90% van de gevallen een aantrekkelijk financieel resultaat
 • Tijdsbesparing voor u
 • Verbeterde transparantie
 • Maximale grip op uw historische én toekomstige servicekosten
Lees meer

Opstellen servicekosten afrekeningen

 • SRG beschikt over specialistische kennis aangaande servicekosten
 • Tijdige verrekening van uw servicekosten
 • 100% transparantie richting huurders
 • Verbetering huurrelatie
 • Tijdsbesparing en ontzorging
 • Jaarlijks opstellen afrekeningen verhuurlocaties
Lees meer

Advisering

 • Aangaande opzet en inrichting servicekostenadministratie
 • Mediation bij servicekostengeschillen
 • Beoordeling reeds opgestelde concept afrekeningen
 • Beoordeling van het servicekosten pakket bij het aanhuurproces
 • Verstrekking van kengetallen uit het SRG dataplatform
Lees meer